Ont i Ljumsken

 • Spänningar i bäckenets leder (t.ex. SI-leder) och/eller spänningar i höftböjarmusklerna, som följd av någon slags överbelastning.
 • Sträckning av höftböjarmuskel efter överbelastning.
 • Muskulär obalans av höftböjarmuskel vid lower crossed syndrome.
 • Sträckning av höftledskapsel som inte orsakats av höftledsartros, t.ex. efter kraftig bakåtstretching av ljumsken vid vissa yogapositioner.
 • Höftledsimpingement (FAI eller Cam/pincer), ofta efter skada eller flera års upprepad överbelastning som hos många fotbollsspelare som spelar på stumt konstgräs.
 • Artros i höftleden (Coxartros).
 • Ljumskbråck, där en del av bukhinnorna trängt ut genom bålen bindvävslager där detta är som svagast, ofta uppstått efter tunga lyft.
 • Epifysiolys hos barn med övervikt.
 • Kongenit höftledsdysplasi.
 • Höftsnuva hos barn.
 • Skada i höftledskula/- och eller skål.
 • Allvarlig sjukdom som påverkar skelettet i bäcken eller höftled.