Whiplash

 • Vid grad 1-whiplash är påverkan vanligtvis mild och innebär sträckning eller översträckning av nackens mjukdelar.
 • Patienten upplever vanligtvis smärta och ömhet i nacken men har inte allvarliga neurologiska symtom.
 • Det finns ingen förlust av nackens rörlighet, och patienten har vanligtvis en god prognos för återhämtning inom några veckor med adekvat behandling.
 • Oftast inga kliniska neurologiska fynd.
 • Vid grad 2-whiplash är skadan mer allvarlig och kan inkludera partiella skador i nackens muskler, ligament eller andra mjukdelar.
 • Patienten kan uppleva måttlig nacksmärta, stelhet och svårigheter att röra på huvudet.
 • Här är det ofta nackbesvär och kliniska neurologiska fynd samtidigt, som domningar eller stickningar i armarna och händerna.
 • Behandlingstiden för grad 2-whiplash kan vara längre, vanligtvis några månader, och fysioterapi och rehabiliteringsövningar är vanligtvis nödvändiga för att återställa rörligheten och styrkan i nacken.
 • Vid grad 3-whiplash är skadan allvarlig och innebär vanligtvis en fullständig ruptur av nackens muskler, ledband eller andra strukturer.
 • Patienten upplever intensiv smärta, kraftig stelhet och betydande neurologiska symtom, inklusive förlust av känsel och styrka i armar och händer.
 • Behandlingstiden för grad 3-whiplash kan vara betydligt längre, ofta flera månader eller mer, och det kan krävas kirurgiskt ingripande för att reparera de allvarliga skadorna.
 • Rehabilitering och fysioterapi är också viktiga för att hjälpa patienten att återfå funktion och rörlighet i nacken och förbättra den övergripande livskvaliteten.
 • Benbrott eller felställning i halsryggens kotor.
 • Kraftiga symptom.